உங்கள் மெனோபாஸ்சின் அறிகுறிகள்

Dec 29, 2022

Mona Pachake

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்.

பிறப்புறுப்பு வறட்சி.

தூக்க பிரச்சனைகள்.

மனநிலை மாறுகிறது.

எடை அதிகரிப்பு

மெதுவான வளர்சிதை மாற்றம்.