உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பதைக் காட்டும் அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

தொடர்ந்து சோர்வான உணர்வு

சளி மற்றும் இருமலை எளிதில் பிடிக்கலாம்

அடிக்கடி வயிற்று வலி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு

உயர் அழுத்த நிலைகள்

மோசமான காயம் குணப்படுத்துதல் அல்லது உதடுகளைச் சுற்றியுள்ள குளிர் புண்கள்

அடிக்கடி நோய்த்தொற்றுகள்

திடீர் காய்ச்சல்

மேலும் அறிய