நுரையீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க அடிப்படை குறிப்புகள்

Sep 15, 2022

Mona Pachake

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்

சுவாச நோய் தடுக்கவும்

உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்றால் வீட்டிலேயே இருங்கள்

வழக்கமான இருதய உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

ஆழ்ந்த சுவாசத்தை பயிற்சி செய்யுங்கள்