காலை சூரிய ஒளியின் நன்மைகள் இவை

Dec 29, 2022

Mona Pachake

உங்கள் தூக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

வலுவான எலும்புகளை பராமரிக்கிறது

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்க உதவுகிறது

உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துகிறது

மனச்சோர்வை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

நீண்ட ஆயுளைத் தரலாம்