இவை உங்கள் குடலுக்கு சிறந்த உணவுகள்

Dec 12, 2022

Mona Pachake

தயிர்

முழு தானியங்கள்

பச்சை காய்கறிகள்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

பாதாம்

அவகேடோ

ஆலிவ் எண்ணெய்