இவை உங்கள் நுரையீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க பயனுள்ள வழிகள்

Nov 30, 2022

Mona Pachake

புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்தவும்

வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்

ஆழ்ந்த சுவாசத்தை பயிற்சி செய்யுங்கள்.

உங்கள் வீட்டிற்குள் இருக்கும் காற்றை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

மருத்துவமனைக்கு வழக்கமான சோதனைக்கு செல்லுங்கள்