இவை தான் உடல் பருமனுக்கு காரணம்

Nov 25, 2022

Mona Pachake

பதப்படுத்தப்பட்ட அல்லது துரித உணவு உட்கொள்ளல்

அதிகமாக மது அருந்துதல்

நிறைய வெளியே சாப்பிடுதல்

உங்களுக்கு தேவையானதை விட பெரிய பகுதிகளை சாப்பிடுதல்

அதிக சர்க்கரை பானங்கள் குடிப்பது

இடைவிடாமல் சாப்பிடுவது