இவை கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயின் அறிகுறிகள் 

Feb 28, 2023

Mona Pachake

பிறப்புறுப்பு இரத்தப்போக்கு

இடுப்பு வலி

உடலுறவின் போது வலி

கால்களில் வீக்கம்

எடை இழப்பு

சிறுநீரில் இரத்தம்

சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம்