இவை வைட்டமின் பி நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சால்மன் மீன்

பச்சை இலை காய்கறிகள்

பால்

முட்டைகள்

பருப்பு வகைகள்

தயிர்

சூரியகாந்தி விதைகள்

மேலும் அறிய