இவை மாரடைப்புக்கான எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்

Gray Frame Corner

0218

Oct 07, 2022

Mona Pachake

மார்பு வலி அல்லது அசௌகரியம்

Gray Frame Corner

0218

மூச்சு திணறல்

Gray Frame Corner

0218

தாடை, கழுத்து, முதுகு, கை அல்லது தோள்பட்டையில் வலி அல்லது அசௌகரியம்

Gray Frame Corner

0218

குமட்டல் உணர்வு

Gray Frame Corner

0218

தலை வலி

Gray Frame Corner

0218

வழக்கத்திற்கு மாறாக சோர்வாக

Gray Frame Corner

0218