இவை மூளையின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் வழிகள்

Dec 05, 2022

Mona Pachake

தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

நிம்மதியாக தூங்குங்கள்

ஆரோக்கியமான மற்றும் சீரான உணவை உண்ணுங்கள்

மனதளவில் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்.

சமூக அக்கறையுடன் இருங்கள்.

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும்

உங்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவை நிர்வகிக்கவும்