இந்த உணவுகள் சோர்வை திறம்பட எதிர்த்துப் போராட உதவும்

Author - Mona Pachake

பதப்படுத்தப்படாத உணவுகள்.

புதிய, பருவகால பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்.

காஃபின் இல்லாத பானங்கள்.

குறைந்த கொழுப்பு புரதங்கள்.

முழு தானியங்கள் மற்றும் சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகள்.

தண்ணீர்.

மேலும் அறிய