ஆரோக்கியமான முதுமைக்கு ஒருவர் செய்ய வேண்டியவை

Sep 05, 2022

Mona Pachake

உடற்பயிற்சி மற்றும் உடல் செயல்பாடு.

நன்றாக தூங்குங்கள்.

புகைப்பதை நிறுத்தவும்.

ஆல்கஹால் மற்றும் பிற பொருட்களை குறைக்கவும்.

தவறாமல் மருத்துவரிடம் செல்லுங்கள்.

எப்போதும் தனியாக இருக்காதே

மன அழுத்தத்தின் அளவை குறைக்கவும்.