நினைவாற்றல் மற்றும் கவனத்தை அதிகரிக்க உதவும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பெர்ரி

கொட்டைகள்

டார்க் சாக்லேட்

முட்டைகள்

எண்ணெய் மீன்

அவோகேடோ

பச்சை இலை காய்கறிகள்

கொட்டைவடி நீர்

மேலும் அறிய