மாதவிடாய் காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டியவை

Author - Mona Pachake

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

கொழுப்பு உணவுகள்

இறைச்சி

பால்

மது மற்றும் புகைத்தல்

வறுத்த உணவுகள்

காஃபின் நிறைந்த பானங்கள்

மேலும் அறிய