நன்றாக தூங்குவதற்கு தவிர்க்க வேண்டியவை

Author - Mona Pachake

மது

காரமான உணவுகள்

கொட்டைவடி நீர்

சாக்லேட்

கொழுப்பு உணவுகள்

தூங்கும் முன் சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும்

சர்க்கரை

மேலும் அறிய