யோகா செய்யும் போது தவிர்க்க வேண்டியவை

அதிக உழைப்பு வேண்டாம்

தீவிர வானிலை நிலைகளில் யோகா செய்ய வேண்டாம்

அறிவுறுத்தப்படும் வரை ஒருவர் இயற்கைக்கு மாறான முறையில் மூச்சைப் பிடிக்கக் கூடாது

சாப்பிட்ட உடனே யோகா செய்யக் கூடாது

நீங்கள் சோர்வாக அல்லது உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும்போது, ​​யோகா பயிற்சி செய்வதைத் தவிர்க்கவும்

வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் யோகா பயிற்சி செய்ய வேண்டாம்

யோகா செய்யும் போது தவிர்க்க வேண்டியவை