இரத்த தானத்தின் போது செய்ய வேண்டியவை

உங்களுக்கு மயக்கம் வரக்கூடும் என்பதால் யாரையாவது உங்களுடன் அழைத்துச் செல்லுங்கள்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

உங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் இரத்த தானம் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்

இரத்த தானம் செய்வதற்கு முன் புகைபிடித்தல் அல்லது குடிப்பதை தவிர்க்கவும்

சாப்பிடாமல் இரத்த தானம் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்

மாதவிடாய் காலத்தில் இரத்த தானம் செய்வதை தவிர்க்கவும்