சிறந்த செரிமானத்திற்கு செய்ய வேண்டியவை

Jan 31, 2023

Mona Pachake

முழு உணவுகளையும் உண்ணுங்கள்.

நிறைய நார்ச்சத்து சாப்பிடுங்கள்

உங்கள் உணவில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளைச் சேர்க்கவும்.

எப்போதும் நீரேற்றமாக இருங்கள்

உங்கள் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கவும்.

உங்கள் உணவை மென்று சாப்பிடுங்கள்

உங்கள் உடல் பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள்