ஆரோக்கியமான சிறுநீரகத்திற்கு செய்ய வேண்டியவை

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

உங்கள் இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தவும்

உங்கள் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருங்கள்

பழங்கள் மற்றும் காய்கறி சாறுகளை நிறைய குடிக்கவும்

புகை பிடிக்காதீர்கள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

1. பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்கவும்