இரத்த தானம் செய்வதற்கு முன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

Dec 11, 2022

Mona Pachake

டாக்டர்கள் இருக்கும் இடத்தில் மட்டுமே ரத்த தானம் செய்யுங்கள்.

இரத்த தானம் செய்வதற்கு முன் லேசான உணவை உண்ணுங்கள் மற்றும் உங்களை நீங்களே ஹைட்ரேட் செய்யுங்கள்

இரத்த தானம் செய்வதற்கு முந்தைய நாள் மது அருந்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

இரத்த தானம் செய்வதற்கு முன் குறைந்தது 2 மணி நேரம் புகைபிடிக்க வேண்டாம்.

இரத்த தானம் செய்வதற்கு முன் குறைந்தது இரண்டு அடையாள அட்டைகளை எடுத்துச் செல்லவும்.

ஒவ்வொரு நபருக்கும் வெவ்வேறு ஊசிகளைப் பயன்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்

நீங்கள் உட்கொள்ளும் மருந்துகளைப் பற்றி மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்