டயட்டில் இருக்கும்போது செய்யக்கூடாதவை

Author - Mona Pachake

சர்க்கரை பானங்கள்

மிட்டாய்

பதப்படுத்தப்பட்ட சாறு

பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி

மது

வெள்ளை அரிசி

சுத்திகரிக்கப்பட்ட தானியங்கள்

மேலும் அறிய