தடுப்பூசி போடுறீங்களா? இவை ரொம்ப முக்கியம்!

நல்ல தூக்கம்

புரோபயாடிக் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

சரியாக சுவாசிக்கவும்

புகைப்பிடிப்பதைத் தவிர்க்கவும்

மது அருந்த வேண்டாம்

 புரதத்தை உட்கொள்ளுங்கள்