வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டியவை

பதப்படுத்தப்பட்ட பானங்கள்.

காரமான உணவு.

குளிர் பானங்கள்.

சமைக்கப்படாத காய்கறிகள்.

சிட்ரஸ் பழங்கள்.

கொட்டைவடி நீர்

மது