ஆரோக்கியமான நாக்கிற்கான குறிப்புகள்

உங்கள் நாக்கை தவறாமல் துலக்கவும்.

புகைபிடிப்பதை நிறுத்து.

நிறைய தண்ணீர் குடி.

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்.

ஒவ்வொரு ஆறு மாதங்களுக்கும் பல் மருத்துவரை சந்திக்கவும்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

கிரீன் டீ குடிக்கவும்