சிசேரியன்: என்ன செய்யணும் என்ன செய்யகூடாது.

நிறைய ஓய்வு தேவை

பெரியவர்களிடம் உதவி கேட்கவும்

உங்கள் உணர்ச்சிகளையும் மனநிலையையும் கட்டுப்படுத்துங்கள்

வழக்கமான நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் வலியை தாங்க வேண்டும்

நோய்த்தொற்றின் அறிகுறிகளைப் பாருங்கள்.

மலச்சிக்கலை எதிர்த்துப் போராடுங்கள்.