30 க்குப் பிறகு நல்ல செரிமானத்திற்கான குறிப்புகள்

Sep 10, 2022

Mona Pachake

சரியாக சமைத்த உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் உணவில் நிறைய நார்ச்சத்து சேர்க்கவும்

உங்கள் உணவில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளைச் சேர்க்கவும்.

நீரேற்றத்துடன் இருங்கள்.

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும்.

உங்கள் உணவை சரியாக மெல்லுங்கள்