ஆரோக்கியமான கர்ப்பத்திற்கான குறிப்புகள்

தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

கர்ப்பத்தைப் பற்றி நிறைய கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

கடுமையான அல்லது நச்சு துப்புரவாளர்கள், அதிக எடை தூக்குதல் ஆகியவற்றைத் தவிர்க்கவும்

உங்கள் எடை அதிகரிப்பைக் கண்காணிக்கவும்

வசதியான காலணிகளைப் பெறுங்கள்.

ஃபோலேட் நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்

மகப்பேறுக்கு முந்தைய வைட்டமின் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.