குடலிறக்கத்தில் இருந்து நிவாரணம் பெற வீட்டு வைத்தியம்

 30 நிமிடங்கள் நடக்கவும்.

சைக்கிள் ஓட்டுதல்

காய்கறி சாறு.

ஆமணக்கு விதை எண்ணெய்.

லேசான உணவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

கற்றாழை.