மாதவிடாய் சுகாதாரத்திற்கான குறிப்புகள்

Sep 15, 2022

Mona Pachake

சானிட்டரி பேட் அல்லது டேம்பன் ஆகியவற்றை அவ்வப்போது மாற்றவும்

பிறப்புறுப்பை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்

இரசாயன பொருட்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்

சானிட்டரி பேட் அல்லது டேம்பனை சரியாக அப்புறப்படுத்தவும்

குளிக்க மறக்காதீர்கள்

தடிப்புகளைத் தவிர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள்