நீங்கள் கண்ணாடி அணிபவரா?? இதை பாருங்கள்  !!

எந்த நேரத்திலும் உங்கள் கண்ணாடிகளை அணியுங்கள்

உங்கள்  கண்ணாடிகளை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

அணிவதற்கு வசதியில்லாத கண்ணாடியை பயன்படுத்த வேண்டாம்.

பாதுகாப்பை வழங்கும் கண்ணாடிகளை அணியுங்கள்.

குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு ஒரு வலுவான கண்ணாடியை வாங்கவும்.

உங்கள் கண்ணாடியை வேறொருவருடன் மாற்ற வேண்டாம்