சீக்கிரம் எழுவதற்கான குறிப்புகள்

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

May 08, 2023

Mona Pachake

யோகா ஆசிரியரான ஜூஹி கபூர், சீக்கிரம் எழுவதற்கு சில பயனுள்ள குறிப்புகளைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

முதலில், உறங்கும் நேரத்தை சரியாக அமைக்கவும். பிரம்ஹமுஹுராதத்தின் போது நீங்கள் எழுந்திருக்க விரும்பினால், இரவு 10 மணிக்குள் நீங்கள் சீக்கிரம் தூங்க வேண்டும்.

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

நீங்கள் தூங்கும் அரை இருளாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்  

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

இரவு 9 மணிக்குள் உங்கள் மொபைல் போன்/டிவி/டேப்லெட்களை ஒதுக்கி வைக்கவும்.

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

நீங்கள் நன்றாக தூங்குவதற்கு இரவில் ஆழ்ந்த சுவாசத்தை பயிற்சி செய்யுங்கள்.

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

நீங்கள் எழுந்திருக்க வேண்டிய நேரத்தில் தீர்மானமாக இருந்தால் உங்களுக்கு அலாரம் தேவை இல்லை என்று கூறினார் 

படம்: Unsplash

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

இரத்தச் சர்க்கரைக் குறைவு பேச்சு மந்தமான நிலைக்கு வழிவகுக்கும்? நிபுணர்கள் பதில்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் படிக்க