40 வயதிற்குப் பிறகு எடை இழப்புக்கான உதவிக்குறிப்புகள்

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிட

அதிக புரதம் சாப்பிடுங்கள்.

பொரித்த உணவுகளை தவிர்க்கவும்.

ஆரோக்கியமான காலை உணவை சாப்பிடுங்கள்

இரவில் குறைவாக சாப்பிடுங்கள்

மெதுவாக சாப்பிடுங்கள்

மது அருந்துவதை குறைத்து புகைபிடிப்பதை நிறுத்துங்கள்