குழந்தைகளுக்கான மலச்சிக்கலில் இருந்து விடுபட குறிப்புகள்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

 உடல் செயல்பாடு

 வசதியான கழிப்பறை

 பெருஞ்சீரகம் விதைகள்

பால் மற்றும் நெய்

 திரிபலா