வீட்டில் ஃபிட்டாக இருக்க வழிகள்...

உங்கள் வலிமையை அதிகரிக்க நீங்கள் ஜிம்மிற்கு செல்ல வேண்டியதில்லை.

ஒரு நல்ல இரவு தூக்கம் முக்கியமானது.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

நண்பருடன் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

கற்றுக் கொண்டே இருங்கள்.

உங்கள் தோரணையை மேம்படுத்தவும்.

உங்கள் சருமத்தைப் பாதுகாக்கவும்.