இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க குறிப்புகள்

Oct 25, 2022

Mona Pachake

ஆரோக்கியமான உணவைப் பராமரிக்கவும்.

தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

உங்கள் உடலை நன்கு நீரேற்றம் செய்யுங்கள்

நன்கு உறங்கவும்

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும்

உங்கள் சப்ளிமெண்ட்களை சரியாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்