உங்கள் குழந்தையின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Dec 19, 2022

Mona Pachake

அவர்கள் நிறைய காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை சாப்பிடுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்

அவர்களின் தினசரி பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும்

அவர்கள் போதுமான அளவு தூங்குவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும்

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்க வேண்டும்

முக்கியமான தடுப்பூசிகளில் அவை புதுப்பித்த நிலையில் உள்ளனவா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.