ஆரோக்கியமான தியானத்தை உருவாக்குவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Mar 15, 2023

Mona Pachake

வசதியாக நிமிர்ந்து உட்காரவும்.

மெதுவாக கண்களை மூடவும்.

ஆழமாக சுவாசிக்கவும்.

உங்கள் உடலை மெதுவாக ஸ்கேன் செய்து, எந்த உணர்வுகளையும் கவனிக்கவும்.

நீங்கள் கொண்டிருக்கும் எண்ணங்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

உங்கள் மனம் அலைபாயும் போது, ​​உங்கள் சுவாசத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

நீங்கள் தயாராக இருக்கும் போது மெதுவாக கண்களைத் திறக்கவும்.