தோல் தீக்காயங்கள் மற்றும் காயங்களை குணப்படுத்த குறிப்புகள்

குளிர்ந்த நீர்

ஆண்டிபயாடிக்

கற்றாழை.

தேன்.

சூரிய ஒளியின் வெளிப்பாட்டைக் குறைக்கவும்

காயத்தை சரியாக சுத்தம் செய்யுங்கள்