மன அழுத்தம்... நீங்கதான் உங்க டாக்டர்!

இசையைக் கேளுங்கள்

நண்பருடன் பேசுங்கள்

நேர்மறையான விஷயங்களைப் பற்றி சிந்தியுங்கள்

நன்றாக சாப்பிடுங்கள்.

உங்கள் மனதை மேம்படுத்த தேநீர் அல்லது காபி குடிக்கவும்

தினமும் உடற்பயிற்சி

நல்ல தூக்கம் வேண்டும்