மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க உதவிக்குறிப்புகள்

Oct 11, 2022

Mona Pachake

சமூக ஊடகங்கள் உட்பட செய்திகளைப் பார்ப்பது, படிப்பது அல்லது கேட்பது ஆகியவற்றிலிருந்து ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் உடலை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.

மற்றவர்களிடம் பேசுங்கள்.

போதைப்பொருள் மற்றும் ஆல்கஹால் தவிர்க்கவும்.

தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்