இந்த கோடையில் நச்சு நீக்க குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் உடலை சுத்தப்படுத்துங்கள்

எலுமிச்சை சாறு

நல்ல தூக்கம்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்கவும்

பீட்ரூட்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

தியானம் பழகுங்கள்

மேலும் அறிய