யோகாவை இப்படியும் செய்து பார்க்கலாம் !

யோகா அதன் பல ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்கு பெயர் பெற்றது. யோகா எப்போதும் நிபுணர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செய்யப்பட வேண்டும்.

யோகாவிற்கு முன் உடல் தளர்வுக்கான பயிற்சி மிகவும் முக்கியமானது

காலையில் யோகா பயிற்சி செய்வது சிறந்தது.

எளிதான ஆசனங்களுடன் தொடங்குங்கள்.

எப்பொழுதும் வெறும் வயிற்றில் அல்லது கடைசியாக சாப்பிட்டு 2 முதல் 3 மணிநேரம் பிறகு பயிற்சி செய்யுங்கள்.

யோகாவில் சுவாசம் மிகவும் முக்கியமானது.

தகுதியான ஆசிரியரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் யோகா செய்யத் தொடங்குங்கள்.