தண்ணீர் சரியாக குடிக்க குறிப்புகள்

எப்போதும் உங்களுடன் தண்ணீர் பாட்டில் வைத்திருக்கவும்

தண்ணீர் குடிக்க தினசரி இலக்கை அமைக்கவும்

தண்ணீர் குடிக்க நினைவூட்டல்களை அமைக்கவும்

மற்ற பானங்களை தண்ணீருடன் மாற்றவும்.

ஒவ்வொரு உணவிற்கும் முன் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும்.

இயற்கை சுவையுடன் தண்ணீர் குடிக்கவும்