சரியான உணவை உண்ண குறிப்புகள்

ஆசையிலிருந்து பசியை வேறுபடுத்துங்கள்

சிறிய தட்டுகளில் உணவு பரிமாறவும்.

நீங்கள் விரும்பியதை மட்டும் சாப்பிடுங்கள்

உணவை வீணாக்காதீர்கள்

எஞ்சிய உணவில் இருந்து ஏதாவது செய்யுங்கள்

உங்கள் உணவை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

வறுத்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிட வேண்டாம்