மோசமான இரவு தூக்கத்திற்குப் பிறகு நன்றாகச் செயல்படுவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

முதலில் பயப்பட வேண்டாம்

உங்கள் உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருங்கள்.

காபி குடிக்கலாம் - ஆனால் அதிகமாக இல்லை.

வாகனம் ஓட்டுவதை தவிர்க்கவும்.

குளியுங்கள். அது உங்களுக்கு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும்

உங்கள் நாளை எளிதாக்குங்கள்.

ஒரு நடைக்கு வெளியே செல்லுங்கள்.

மேலும் அறிய