Yellow Star
Yellow Star

சளியை விரைவில் போக்க டிப்ஸ்

Dec 12, 2022

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

நீரேற்றமாக இருங்கள்.

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் உடல் குணமடைய ஓய்வு தேவை.

Yellow Star
Yellow Star

சூடான திரவங்களை குடிக்கவும்.

Yellow Star
Yellow Star

தேன் சளியை குணமாகும்

Yellow Star
Yellow Star

நாசி ஸ்ப்ரே அல்லது சொட்டு மருந்து பயன்படுத்தவும்

Yellow Star
Yellow Star

உப்பு நீரைப் பயன்படுத்தி வாய் கொப்பளிக்கவும்