வாய் சுத்தம் மிகவும் முக்கியம்  !!

சரியான வாய்வழி சுகாதார முறையை பராமரிக்கவும். ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை பல் துலக்குவது அவசியம்.

ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 2-3 முறை வாய் கொப்பளிக்கவும்.

முடிந்தவரை உங்களை நீரேற்றமாக வைத்திருங்கள்.

சர்க்கரை அதிகமாக உள்ள குளிர்பானங்களை தவிர்க்கவும்

உணவுமுறை மாற்றம் அவசியம்

 பல் துலக்காமல் படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டாம்