உங்கள் உடலை நச்சுத்தன்மையாக்க உதவும் உதவிக்குறிப்புகள்

Dec 19, 2022

Mona Pachake

உங்கள் மது அருந்துவதை குறைக்கவும்

தரமான தூக்கத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

சர்க்கரை மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உட்கொள்வதைக் குறைக்கவும்.

ஆக்ஸிஜனேற்றம் நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

உங்கள் உப்பு உட்கொள்ளலைக் குறைக்கவும்

எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்