நாள் முழுவதும் நீரேற்றம் செய்வதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Dec 09, 2022

Mona Pachake

காலையில் முதலில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும்.

ஒரு நல்ல தண்ணீர் பாட்டில் வாங்கவும்

தண்ணீர் குடிப்பதை நினைவூட்ட அலாரங்களைப் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் உடலில் கவனம் செலுத்துங்கள்

ஒவ்வொரு உணவிற்கும் முன் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும்.

உங்கள் தண்ணீரை சுவையாக மாற்ற கலோரி இல்லாத சுவையைச் சேர்க்கவும்

உங்கள் சிறுநீரின் நிறத்தை எப்போதும் சரிபார்க்கவும்